شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

برنامه دفترچه تلفن در C++
شناسه پست: 4618
بازدید: 6287

برنامه دفترچه تلفن در C++

				
					#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <dos.h>

struct mainphone{
char name[10],family[15],num[12],city[10];
}mypro;
 void findphone();
 void creatmenu();
 void phonebook();
void regphone();
void main(){
    phonebook();
    }
 
  void regphone(){
  clrscr();
  creatmenu();
FILE *phonefile;char ch;
cout<<"\n * Lotfan Nam Ra Vared Konid :";
cin>>mypro.name;
cout<<" * Lotfan Family Ra VAred Konid :";
cin>>mypro.family;
cout<<" * Lotafan Shomare Telphon Ra Vared Konid :";
cin>>mypro.num;
cout<<" * Lotafan Shahretan Ra Vared Konid :";
cin>>mypro.city;
if(!(phonefile=fopen("phonefile.txt","a+b")))cout<<"\nFilel List Does Not Exist\nWe Have to make a Film List\n";
fwrite(&mypro,sizeof(mypro),1,phonefile);
 fclose(phonefile);
 cout<<" * Etelaat Shoma Sabt Shod\n * Dokmei RA Baraye Bazgasht Feshar Dahid";
 
 ch=getch();
return;
}
 
void findphone(){
 clrscr();
 creatmenu();
char Name[10];
int x=0;
char ch;
FILE *phonefile;
if(!(phonefile=fopen("phonefile.txt","r+b"))) cout<<"\nPhone file Does not EXist Yet\n";
fseek(phonefile,SEEK_SET,0);
cout<<"  \t\t In Bakhsh Baraye Jostojoye Etelaat Ast\n";
cout<<" * \t\t_____________________________________________\n\n" ;
cout<<" * Nami Ra Baraye Jostejo Vared Konid :";
cin>>Name;
while(!(feof(phonefile))){
x++;
fread(&mypro,sizeof(mypro),1,phonefile);
if(strcmp(Name,mypro.name)==0){
printf(" * Peydashod,shomare %d Az List Mibashad\n\n",x);
cout<<"\n *  _________________________________\n\n";
 cout<<" * Nam :"<<mypro.name<<'\n';
 cout<<" * FAmily :"<<mypro.family<<'\n';
  cout<<" * Phone :"<<mypro.num<<'\n';
   cout<<" * Shahr :"<<mypro.city<<'\n';
 
   cout<<"\n\n *  _________________________________\n";
    cout<<" * Dokmei RA Baraye Bazgasht Feshar Dahid";
   ch=getch();
 
 fclose(phonefile);
return;
}
}
 fclose(phonefile);
cout<<" * Etelaat Peyda Nashod!Baraye Sabte Etelaat Be Boro Be Menu(1)";
ch=getch();
}
void phonebook(){
   char get1;
  label:
   clrscr();
   creatmenu();
cout<<" \n * \t\t -* Be Barname Daftarche Telephon Khosh Amadid *-\n";
 
cout<<" \n * Entekhab kon 1 ya 2 Ra Baraye Estefade Az Barname Va 3 Ra Baraye Khoroj\n";
 cout<<" * ______________________________\n\n" ;
cout<<" * 1: Sabte Shomare\n * 2: Peyda Kardane Shomare\n * 3: Khorooj\n\n";
 cout<<" * ______________________________\n\n" ;
cout<<"\n * Adad Ra Vared Konid : ";
 get1=getch();
if(get1=='1'){
regphone();
goto label; }
if(get1=='2'){
findphone() ;
goto label;}else return;
}
 //-----------------********Create Menu*****--------------------------------
 void creatmenu(){
   cout<<"\n";  gotoxy(2,2);
for(int i=0;i<77;i++)cout<<"*";
gotoxy(2,2);
for(int j=0;j<26;j++){
gotoxy(2,j);
cout<<"*";
 gotoxy(78,j);
 cout<<"*";
  }
  gotoxy(2,24);
 for(int k=0;k<77;k++)cout<<"*";
  gotoxy(4,4);
  }
				
			

توضیحات:

صورت سوال:

برنامه دفترچه تلفن در C++

این برنامه برای مدیریت شماره های شما می‌باشد.

شما میتوانید سوالات خود را از طریق ایمیل پشتیبانی – تماس با ما – یا در قسمت نظرات سوال خود را بپرسید.

موفق باشید

A.J

پست های مرتبط:

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها