شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

رسم خط متحرک در C++
شناسه پست: 4536
بازدید: 6333

برنامه رسم خط متحرک در C++

				
					#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

//------------sourcea.ir----------------------------------//
#include<windows.h>   // for MS Windows
#include<gl\glut.h>   // GLUT, include glu.h and gl.h
//Note: GLglut.h path depending on the system in use
void init()
{
  // Set display window color to as glClearColor(R,G,B,Alpha)
  glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
  // Set projection parameters.
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  // Set 2D Transformation as gluOrtho2D(Min Width, Max Width, Min Height, Max Height)
  gluOrtho2D(0.0, 800, 0.0, 600);
}
 
void randomLines()
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); // Clear display window
  GLint r, g, b;
  GLint x1, y1, x2, y2;
  // Calculate color
 
  r = rand() % 2;
  g = rand() % 2;
  b = rand() % 2;
  // Calculate X1, Y1 Points
  x1 = rand() % 800;
  y1 = rand() % 600;
  // Calculate X2, Y2 Points
  x2 = rand() % 800;
  y2 = rand() % 600;
 
  glLineWidth(10);
  // Set line segment color as glColor3f(R,G,B)
  glColor3f(r, g, b);
 
  glBegin(GL_LINES);
  glVertex2i(x1, y1);
  glVertex2i(x2, y2);
  glEnd();
  // Process all OpenGL routine s as quickly as possible
  glFlush();
  glutSwapBuffers();
}
int main(int argc, char ** argv)
{
  // Initialize GLUT
  glutInit(&argc, argv);
  // Set display mode
  glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
  // Set top - left display window position.
  glutInitWindowPosition(100, 100);
  // Set display window width and height
  glutInitWindowSize(800, 600);
  // Create display window with the given title
  glutCreateWindow("Draw Random Lines using OpenGL");
  // Execute initialization procedure
  init();
  // Send graphics to display window
  glutDisplayFunc(randomLines);
  glutIdleFunc(randomLines);
  // Display everything and wait.
  glutMainLoop();
}
				
			

توضیحات:

صورت سوال:

برنامه رسم خط متحرک در C++

این برنامه در صفحه یک خط که به صورت متحرک در صفحه در حال گردش است را می‌سازد.

شما میتوانید سوالات خود را از طریق ایمیل پشتیبانی – تماس با ما – یا در قسمت نظرات سوال خود را بپرسید.

موفق باشید

A.J

پست های مرتبط:

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها