شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بازی اعداد تصادفی در C++
شناسه پست: 2555
بازدید: 1572
				
					#include <iostream>
using namespace std;
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <cstdio>
class Number_Game
{
	int *SysNum,*UserNum,Result,Capacity,STime,Term;
	char UserName[15];
	FILE *Save;
public:
	Number_Game():Result(0),Capacity(0){}
	void Message()
	{
		cout<<" ";
	}
	void Config()
	{
		cout<<"Enter your name:";
		cin>>UserName;
		cout<<"Please enter a capacity (term of numbers):";
		cin>>Capacity;
		if(Capacity>0)
		{
			STime=clock();
			SysNum=new int[Capacity];
			UserNum=new int[Capacity];
			for(int i=0;i<Capacity;i++)
			{
				srand(time(NULL));
				SysNum[i]=(((i+1)*rand())/10)%10;
				//cout<<SysNum[i]<<' '; //You can see the System Numbers.
			}
			Save=fopen("The Random Numbers Game [Game save's].ini","a+");
		}
	}
	void Set()
	{
		Term=1;
		if(Capacity>0)
			cout<<"\n\t***Now you can enter serial numbers***\n";
		while(Term<=Capacity)
		{
			for(int i=0;i<Capacity;i++)
				cin>>UserNum[i];
			for(i=0;i<Capacity;i++)
			{
				if(SysNum[i]==UserNum[i])
				{
					cout<<"# ";
					Result++;
				}
				else
					cout<<"X ";
			}
			if(Result==Capacity)
			{
				int Minute,Second,Score,PlayDuration;
				char Cap[2],Min[2],Sec[2],Ter[2],Sco[5];
				PlayDuration=(clock()-STime)/1000;
				Minute=(PlayDuration%10000)/60;
				if(Second<100)
					Second=(PlayDuration%1000)%60;
				if(Second>100)
					Second=((PlayDuration%10000)%60)-20;
				Score=((Capacity*1000)/Term)-PlayDuration;
				cout<<"\n\t***You are winner***\n\n";
				itoa(Minute,Min,10);
				itoa(Second,Sec,10);
				itoa(Capacity,Cap,10);
				itoa(Term,Ter,10);
				itoa(Score,Sco,10);
				fputs("[",Save);
				fputs(UserName,Save);
				fputs("],Capacity:[",Save);
				fputs(Cap,Save);
				fputs("],Finished during:[",Save);
				fputs(Min,Save);
				fputs("min:",Save);
				fputs(Sec,Save);
				fputs("sec, in ",Save);
				fputs(Ter,Save);
				fputs(" term],\tScore:[",Save);
				fputs(Sco,Save);
				fputs("].\n----------\n",Save);
				break;
			}
			Result=0;
			cout<<endl;
			Term++;
		}
		if(Term>Capacity&&Capacity>0)
			cout<<"\n\t***You are loser***\n";
		Result=0;
		delete SysNum,UserNum;
	}
	void Display()
	{
		if(Term<=Capacity&&Capacity>0)
		{
			char SaveContainer[1];
			rewind(Save);
			cout<<"\n\t\t***Winner players list's***\n\n";
			while(!feof(Save))
			{
				fgets(SaveContainer,2,Save);
				cout<<SaveContainer;
			}
		}
	}
}Player;
void main()
{
	char Decide[1];
	while(true)
	{
		Player.Message();
		Player.Config();
		Player.Set();
		Player.Display();
		cout<<"Do you like play once more? (Y/N)?";
		cin>>Decide;
		if(Decide[0]=='Y'||Decide[0]=='y')
			system("cls");
		if(Decide[0]=='N'||Decide[0]=='n')
			break;
	}
}
				
			

توضیحات:

صورت سوال:

بازی اعداد تصادفی در C++

در این بازی اول یک اسم به عنوان بازیکن وارد میکنید سپس یک عدد برای طول ارقام وارد میکنید که تعیین کننده تعداد دوره تخمین نیز می‌باشد – به طور مثال اگر 8 را وارد کنید 8 رقم را تخمین زده و عدد نیز 8 رقمی خواهد بود.

شما میتوانید سوالات خود را از طریق ایمیل پشتیبانی – تماس با ما – یا در قسمت نظرات سوال خود را بپرسید.

موفق باشید

A.J

پست های مرتبط:

محاسبه سن در c++
برنامه و سورس های c++
سورسا - منبع بهترین آموزش های طراحی وب سایت!

برنامه محاسبه سن در C++

به منظور محاسبه سن فرد به تاریخ شمسی در زبان C++، شما می توانید از کتابخانه‌ی و توابع مربوط به آن استفاده کنید…

ادامه مطلب »
پروژه دفترچه تلفن در C++
برنامه و سورس های c++
سورسا - منبع بهترین آموزش های طراحی وب سایت!

پروژه دفترچه تلفن در C++

پروژه اي مشابه دفترچه تلفن كه در آن اطلاعات افراد شامل نام و شماره فرد را از ورودي دريافت كرده و در آرايه‌ای از ساختارها…

ادامه مطلب »
جستجو عدد در آرایه C++
برنامه و سورس های c++
سورسا - منبع بهترین آموزش های طراحی وب سایت!

جستجو عدد در آرایه C++

این برنامه از یک آرایه با استفاده از حلقه دریافت می‌کند سپس عدد دوم که B در نظر گرفته شده را از کاربر دریافت کرده و با …

ادامه مطلب »
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها