شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

برنامه محاسبه اجتماع و اشتراک دو مجموعه در C++
شناسه پست: 1286
بازدید: 2048

برنامه محاسبه اجتماع و اشتراک دو مجموعه در C++

				
					#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
   int n, m, x[50], y[50];
   register c;
   cout<<"Enter the number of first list's elements:";
   cin>>n;
   cout<<"Enter the first sorted list:"<<endl;
   for(register i=0;i<n;i++)
     cin>>x[i];
   cout<<"Now enter the number of second list's elements:";
   cin>>m;
   cout<<"Enter the second sorted list:"<<endl;
   for(c=0;c<m;c++)
     cin>>y[c];
   //------------------------------------------------------------
   cout<<"Union: ";
   char ch;
   i=0;
   for(i=0;i<n;i++)
     if(x[i]!=x[i-1])
        cout<<x[i]<<"\t";
   for(c=0;c<m;c++)
     if(y[c]!=y[c-1])
     {
        ch=0;
        for(i=0;i<n;i++)
           if(y[c]==x[i])
           {
             ch=1;
             break;
           }
        if(ch!=1)
           cout<<y[c]<<"\t";
     }
   cout<<endl;
   //------------------------------------------------------------
   cout<<"Subscription: ";
   c=0;
   for(i=0;i<n;i++)
     if(x[i]!=x[i-1])
        for(;y[c]<=x[i]&&c<m;c++)
           if(y[c]!=y[c-1]&&x[i]==y[c])
           {
             cout<<x[i]<<"\t";
             break;
           }
}

				
			

توضیحات:

صورت سوال:

برنامه ای بنویسید که دو مجموعه را بگیرد و اشتراک و اجتماع آنها را محاسبه و چاپ کند. (برنامه محاسبه اجتماع و اشتراک دو مجموعه در C++)

این برنامه در مرحله اول از شما تعداد مجموعه ها را گرفته و سپس مجموعه ها را از شما میگیرد در مرحله بعد اشتراک و اجتماع آنهار را چاپ میکند.

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها