شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

برنامه (سیستم) مدیریت اتوبوسرانی در C++
شناسه پست: 1677
بازدید: 831

برنامه (سیستم) مدیریت اتوبوسرانی در C++

				
					#include <conio.h>

#include <cstdio>

#include <iostream>

#include <string.h>

#include <cstdlib>

using namespace std;

static int p = 0;

class a

{

 char busn[5], driver[10], arrival[5], depart[5], from[10], to[10], seat[8][4][10];

public:

 void install();

 void allotment();

 void empty();

 void show();

 void avail();

 void position(int i);

}

bus[10];

void vline(char ch)

{

 for (int i=80;i>0;i--)

 cout<<ch;

}

void a::install()

{

 cout<<"Enter bus no: ";

 cin>>bus[p].busn;

 cout<<"\nEnter Driver's name: ";

 cin>>bus[p].driver;

 cout<<"\nArrival time: ";

 cin>>bus[p].arrival;

 cout<<"\nDeparture: ";

 cin>>bus[p].depart;

 cout<<"\nFrom: \t\t\t";

 cin>>bus[p].from;

 cout<<"\nTo: \t\t\t";

 cin>>bus[p].to;

 bus[p].empty();

 p++;

}

void a::allotment()

{

 int seat;

 char number[5];

 top:

 cout<<"Bus no: ";

 cin>>number;

 int n;

 for(n=0;n<=p;n++)

 {

  if(strcmp(bus[n].busn, number)==0)

  break;

 }

 while(n<=p)

 {

  cout<<"\nSeat Number: ";

  cin>>seat;

  if(seat>32)

  {

   cout<<"\nThere are only 32 seats available in this bus.";

  }

  else

  {

  if (strcmp(bus[n].seat[seat/4][(seat%4)-1], "Empty")==0)

   {

    cout<<"Enter passanger's name: ";

    cin>>bus[n].seat[seat/4][(seat%4)-1];

    break;

   }

  else

   cout<<"The seat no. is already reserved.\n";

   }

   }

  if(n>p)

  {

   cout<<"Enter correct bus no.\n";

   goto top;

  }

 }


void a::empty()

{

 for(int i=0; i<8;i++)

 {

  for(int j=0;j<4;j++)

  {

   strcpy(bus[p].seat[i][j], "Empty");

  }

 }

}

void a::show()

{

 int n;

 char number[5];

 cout<<"Enter bus no: ";

 cin>>number;

 for(n=0;n<=p;n++)

 {

  if(strcmp(bus[n].busn, number)==0)

  break;

 }

while(n<=p)

{

 vline('*');

 cout<<"Bus no: \t"<<bus[n].busn

 <<"\nDriver: \t"<<bus[n].driver<<"\t\tArrival time: \t"

 <<bus[n].arrival<<"\tDeparture time:"<<bus[n].depart

 <<"\nFrom: \t\t"<<bus[n].from<<"\t\tTo: \t\t"<<

 bus[n].to<<"\n";

 vline('*');

 bus[0].position(n);

 int a=1;

 for (int i=0; i<8; i++)

 {

  for(int j=0;j<4;j++)

  {

   a++;

   if(strcmp(bus[n].seat[i][j],"Empty")!=0)
//sourcea.ir
   cout<<"\nThe seat no "<<(a-1)<<" is reserved for "<<bus[n].seat[i][j]<<".";

  }

 }

 break;

 }

 if(n>p)

  cout<<"Enter correct bus no: ";

}

void a::position(int l)

{

 int s=0;p=0;

 for (int i =0; i<8;i++)

 {

  cout<<"\n";

  for (int j = 0;j<4; j++)

  {

   s++;

   if(strcmp(bus[l].seat[i][j], "Empty")==0)

    {

     cout.width(5);

     cout.fill(' ');

     cout<<s<<".";

     cout.width(10);

     cout.fill(' ');

     cout<<bus[l].seat[i][j];

     p++;

    }

    else

    {

    cout.width(5);

    cout.fill(' ');

    cout<<s<<".";

    cout.width(10);

    cout.fill(' ');

    cout<<bus[l].seat[i][j];

    }

   }

  }

 cout<<"\n\nThere are "<<p<<" seats empty in Bus No: "<<bus[l].busn;

 }

void a::avail()

{

//sourcea.ir
 for(int n=0;n<p;n++)

 {

  vline('*');

  cout<<"Bus no: \t"<<bus[n].busn<<"\nDriver: \t"<<bus[n].driver

  <<"\t\tArrival time: \t"<<bus[n].arrival<<"\tDeparture Time: \t"

  <<bus[n].depart<<"\nFrom: \t\t"<<bus[n].from<<"\t\tTo: \t\t\t"

  <<bus[n].to<<"\n";

  vline('*');

  vline('_');

 }
//sourcea.ir
}

int main()

{

system("cls");

int w;

while(1)

{
//sourcea.ir
  //system("cls");

 cout<<"\n\n\n\n\n";

 cout<<"\t\t\t1.Install\n\t\t\t"

 <<"2.Reservation\n\t\t\t"

 <<"3.Show\n\t\t\t"

 <<"4.Buses Available. \n\t\t\t"

 <<"5.Exit";

 cout<<"\n\t\t\tEnter your choice:-> ";

 cin>>w;

 switch(w)

 {

  case 1: bus[p].install();

   break;

  case 2: bus[p].allotment();

   break;

  case 3: bus[0].show();

   break;

  case 4: bus[0].avail();

   break;

  case 5: exit(0);

 }

}

return 0;
//sourcea.ir
}

				
			

توضیحات:

صورت سوال:

برنامه (سیستم) مدیریت اتوبوسرانی در C++

این برنامه سیستم مدیریت اتوبوسرانی را با ساختار کلاس و شی گرایی پیاده سازی کرده.

شما میتوانید سوالات خود را از طریق ایمیل پشتیبانی (INFO[at]SOURCEA[.]IR) یا در قسمت نظرات سوال خود را بپرسید.

موفق باشید

A.J

پست های مرتبط:

محاسبه سن در c++
برنامه و سورس های c++
سورسا - منبع بهترین آموزش های طراحی وب سایت!

برنامه محاسبه سن در C++

به منظور محاسبه سن فرد به تاریخ شمسی در زبان C++، شما می توانید از کتابخانه‌ی و توابع مربوط به آن استفاده کنید…

ادامه مطلب »
پروژه دفترچه تلفن در C++
برنامه و سورس های c++
سورسا - منبع بهترین آموزش های طراحی وب سایت!

پروژه دفترچه تلفن در C++

پروژه اي مشابه دفترچه تلفن كه در آن اطلاعات افراد شامل نام و شماره فرد را از ورودي دريافت كرده و در آرايه‌ای از ساختارها…

ادامه مطلب »
جستجو عدد در آرایه C++
برنامه و سورس های c++
سورسا - منبع بهترین آموزش های طراحی وب سایت!

جستجو عدد در آرایه C++

این برنامه از یک آرایه با استفاده از حلقه دریافت می‌کند سپس عدد دوم که B در نظر گرفته شده را از کاربر دریافت کرده و با …

ادامه مطلب »
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها